Mindfulness

Vi är alla födda med kunskapen att leva här och nu, lyssna till oss själva, till kroppens signaler och vara lyhörda för våra behov. Ändå lever de flesta av oss med ett ben i det förflutna och ett annat i framtiden. Men när listorna på allt vi tror måste göras och alla malande tankar tar över och hindrar oss att leva här och nu, riskerar vi att förlora något viktigt på vägen…

Mindfulness, eller medveten närvaro, bygger ursprungligen på gammal buddistisk kunskap, men har fått en västerländsk prägling som gör den lätt att lära och att använda sig av. Genom träning kan vi bli allt mer accepterande och icke dömande till oss själva och livet, vilket leder till en ökad känsla av lyhördhet gentemot andra och mer närvaro i relationer. Och inte minst, en ökad känsla av kontroll samt mindre stress i våra liv!

Jag lär ut mindfulness till indivier eller till hela grupper, på jobbet eller privat. Man brukar träffas åtta gånger för att träna, diskutera erfarenheter och få stöd inför framtiden.