Om Mig

I grunden är jag journalist, specialiserad på medicin och hälsa. I mitten av 80-talet startade jag eget företag med inriktning på tidningsmakeri. Jag har startat många tidningar, bland andra tidningen PS, om psykologi och personlig utveckling. Jag har också gett ut ett tiotal böcker. De två senaste heter Hela dig – din personliga väg till hälsa och Vägar ut ur sorgen – om livsmod och framtidstro.

Jag är också certifierad coach med livsstilsförändringar som särskilt specialitet. Men alla typer av coaching engagerar och utmanar mig; det är ett sätt att få vara med och se människor växa! Och det är där jag idag allra helst lägger min kraft! Jag har i mitt jobb som vetenskaplig journalist studerat vad som verkligen fungerar när och om du vill förändra din livsstil och skapa hälsosammare levnadsmönster. Kort sagt, göra förändringar som inte är ”på modet”, utan mera för livet!

Jag är även mindfulness-instruktör och utbildar både grupper och individer .. Genom att träna sig i att vara medvetet närvarande i nuet kan vi bli friare att välja hur vi vill agera – och reagera – på det som händer inom oss. Mindfulness är inget nytt, utan kommer ur tusenåriga buddhistiska traditioner. På kort tid har mindfulness blivit ett viktigt inslag även i västerländsk hälso- och sjukvård. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulness har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Jag är således en mångsysslare. Men, genomgående finns en – eller snarare två – röda trådar. Hälsa är en sådan, som intresserat mig både privat och professionellt. Och från mitten av 70-talet blev det journalistiskt intressant att skriva om allt det nya som kom till vårt land; hälsohem, fasta, akupunktur, zonterapi, vegetarisk mat och allt det som idag ingår som en naturlig del i många människors liv.

Min andra röda tråd är kommunikation. Ett starkt och inneboende behov av att kommunicera, förmedla och sprida kunskap. Det gör jag i mina föreläsningar och i kurser tillsammans med bland andra Annika Dopping, ledarskapsutbildningar med mera, se Event. Och det gör jag i min coaching-verksamhet. Där blir jag tagen i bruk med de erfarenheter och kunskaper jag fått under mitt yrkesliv. Och jag får se andra växa, och flyga vidare. Det ger mening åt mitt liv!