Föreläsningar

Så kan du må bättre till både kropp och själ

Hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är lust. Hälsa är smidighet, rörelse, glädje och framtid. Men hälsa är framför allt ditt eget ansvar. Det är vad du gör varje dag som ger resultat. På ont och gott.

Jag talar bland annat om de tre M:n, mat, motion och mentalt förhållningssätt. Föreläsningen bygger på vad som, rent vetenskapligt, visat sig vara värt att satsa på för att stödja den egna hälsan.

 

Mindfulness

– ökad närvaro i nuet minskar stressen

Vi är alla födda med kunskapen att leva här och nu, lyssna till oss själva, till kroppens signaler och vara lyhörda för våra behov. Ändå lever de flesta av oss med ett ben i det förflutna och ett annat i framtiden. Men när listorna på allt vi tror måste göras och alla malande tankar tar över och hindrar oss att leva här och nu, riskerar vi att förlora något viktigt på vägen…

Mindfulness, eller medveten närvaro, bygger ursprungligen på gammal buddistisk kunskap, men har fått en västerländsk prägling som gör den lätt att lära och att använda sig av. Genom träning kan vi bli allt mer accepterande och icke dömande till oss själva och livet, vilket leder till en ökad känsla av lyhördhet gentemot andra och mer närvaro i relationer. Och inte minst, en ökad känsla av kontroll samt mindre stress i våra liv!

Du får pröva på några olika mindfulness-övningar under föreläsningen.

 

Vi ska alla den vägen vandra
en workshop om att integrera döden som en del av livet

Med djup, trygghet och värme lyfter vi frågan om döden som ofta förnekas i vår tid och – följaktligen – skapar stor, och onödig, rädsla. Vi möts i stärkande samtal om existentiella frågor som ökar vår förmåga att glädjas åt livet. Utgångspunkten är en film, Death makes life possible, som bygger på mycket starka intervjuer med personer som är döende, anhöriga, läkare, teologer med flera.

 

Feng Shui

– för hälsosammare miljö och ökad arbetsglädje

Feng shui bygger på gammal kinesisk kunskap om hur den miljö vi lever i påverkar oss till både kropp och själ. I en harmonisk miljö mår människor bra. När vi trivs stimuleras immunförsvaret och blodtryck och puls sjunker. Vi blir mer stresståliga, mer kreativa och bättre på att lösa problem.

Föreläsningen handlar om hur man – genom ökad kunskap – skapar en hälsosammare miljö både på arbetsplatsen och/eller i hemmet. En miljö som tar hänsyn till människans grundläggande behov och förstärker kreativitet och glädje. På arbetsplatsen kan det då handla om hur man placerar möbler, om valet av färg, textilier, växter med mera.